Stap 3: Uitwisseling met buitenlandse geheime diensten

Het voorstel

De geheime diensten werken veel samen met buitenlandse geheime diensten om informatie met elkaar uit te wisselen. In de praktijk blijkt dat deze informatie in bulk gedeeld wordt. De voorwaarden waarop die gegevensuitwisseling plaatsvindt en hoe afspraken over samenwerkingen met andere geheime diensten worden gemaakt, zijn in de huidige wet niet goed geregeld.


De regering komt daarom met een voorstel om dat beter te regelen. Er worden bepalingen opgenomen over de uitwisseling van data in bulk. Dat betekent dat als de Nederlandse geheime diensten massaal gegevens verzamelen van Nederlanders, ze die in hun geheel en ongefilterd over mogen dragen aan buitenlandse diensten. Daar zullen dus ook gegevens van onverdachte Nederlandse burgers bij zitten.


Schrijf je reactie in je eigen woorden. Je zou daarbij kunnen denken aan het volgende:

Ik vind het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de uitwisseling van gegevens met buitenlandse diensten. Natuurlijk moeten er gegevens worden uitgewisseld als dat noodzakelijk is, maar dat moet gericht gebeuren. Nederland zou geen gegevens van of over Nederlandse burgers in bulk moeten uitwisselen met andere landen.

Formuleer hieronder je reactie. Klik dan op "Bewaar en naar mijn reactie" om verder te gaan.

Bewaar en naar mijn reactie