Privacyverklaring

Als je op "Bewaar" klikt op een vraagpagina, zal jouw antwoord op de vraag lokaal worden opgeslagen, dus in je browser. Je antwoorden worden niet op een andere plek dan jouw eigen browser opgeslagen en kunnen dus ook niet met Bits of Freedom of een derde partij worden gedeeld.