Stap 1: Het sleepnet

Het voorstel

De regering wil dat de geheime diensten de mogelijkheid krijgen om in bulk communicatie te onderscheppen. Deze kunnen vervolgens gefilterd en doorzocht worden op mogelijk interessante infomatie voor de geheime diensten. Dat kan alleen door ook heel veel onverdachte burgers te tappen.


Van de 218 pagina´s toelichting bij de wet wordt er in slechts een paar alinea´s en in algemene opmerkingen gesproken over de noodzaak voor deze bevoegdheid. De geheime diensten willen communicatie in bulk onderscheppen zodat er ´voldoende inlichtingenmiddelen en -capaciteiten zijn om informatie op het juiste moment in het digitale domein te verwerven, te analyseren en daarover tijdig te rapporteren´. Dat is onvoldoende onderbouwing voor een bevoegdheid die zo zwaar is.


Schrijf je reactie in je eigen woorden. Je zou daarbij kunnen denken aan het volgende:

Ik vind het zorgelijk dat de noodzaak voor een zo zware bevoegdheid zo summier is onderbouwd. Zonder die noodzaak is de bevoegdheid niet nodig.


Volgens de minister is de bevoegdheid onmisbaar. Voor een bevoegdheid die een enorme inbreuk op kan leveren voor de grondrechten van de burger, is een betere rechtvaardiging vereist. Drie dingen moeten op zijn minst duidelijk worden gemaakt door de regering. Ten eerste: waarom is deze bevoegdheid noodzakelijk? Ten tweede: waaruit blijkt dat de huidige bevoegdheden onvoldoende werken? Ten derde: welk probleem gaat deze bevoegdheid oplossen? Zonder een overtuigend antwoord op deze vragen is de bevoegdheid kennelijk niet nodig.

Formuleer hieronder je reactie. Klik dan op "Bewaar en volgende vraag" om verder te gaan.

Bewaar en volgende vraag